შიდა რემონტების წარმოება, დიზაინი და დაგეგმარება .